Modele de guvernanta corporativa in romania

Guvernanta Corporativa este combinatia elementelor de contrôle Care opereaza Impreuna pentru a reglementa relatia dintre toti CEI Care au un interes in companie: Conceptul de guvernanta Corporativa este o notiune mai Poutine cunoscuta en Roumanie. Termenul «Corporate Governance» desemneaza Ansamblul de reguli prin care o companie este condusa si controlata. Guvernanta întreprinderilor apare în Tara Noastra, DIN Punct de, conceptuel si reglementar, Abia la începutul anilor 2000. Întârzierea are ca explicatie pasii anevoiosi facuti PE Linia reformelor politice, Juridice, Economice si sociale. Politicile guvernamentale de liberalizare a economiei taraganeaza aproximativ un deceniu, dupa 1990. Este cvasiabsenta o strategie privind dezvoltarea sectoarelor care sa valorifice traditiile, resursele umane si cele tehnologice ALE Societatii Românesti. Bursa de Valori marcheaza primele tranzactionari Începând cu 1995. Comisia de Valori MOBILIARE îsi îndeplineste îndoielnic misienne de supraveghere a circulatiei valorilor. Pentru a nu Analiza în detaliu si neimplicarea “de facto” în controlul Calitatii informatiilor publiez de Societatile cotate în rapoartele Lor financiare, în ton cu CEEA CE reprezinta politicile moderne de recunoastere si Coruptia a diferitelor investitii Risco. Dificultatile cu care s-a confruntat sectorul bancar, în deceniul trecut, au condus la o implicare lèvres a acestuia în sistemul de finantare si la lipsa de lui pe care au manifestat-o partenerii acestora, la Care se adauga CEA a actionarilor minoritari, în cazul unor institutii Risco Românesti si cu souche de capital. În Rezumat, este greu sa acceptam ca atributul de Economie functionala de Piata poate fi asociat Tarii noastre, fara a admite doza de toleranta a partenerilor europeni si internationali. Modelul de Tip actionnaire este modelul întâlnit în tarile anglo-saxone.

Obiectivul de atins este maximizarea valorii pentru actionari, adica profitul si cursul bursier. În aceste tari, pietele Risco sunt foarte dezvoltate, iar capitalul întreprinderilor este relativ atomizat. În aceste conditii, managerii sunt controlati de catre adunarile GENERALE ALE actionarilor si, mai ales, prin pietele luarilor de Control (atunci Când habiliatile nu sunt suficient de performante, actionarii minoritari vänd titlurile Lor, CEEA ce face sa asistam la o scadere a cursurilor si la o crestere a riscurilor de Luari Ostile în Control: oferte publice de cumparare). În conditiile în Care managerii risca sa fie îndepartati, în situatia de luare ostila în contrôle, ei vor fi incitati sa gestioneze o întreprindere conforme interesului actionarilor. INTRODUCERE 3 CAPITOLUL 1 componentele guvernanţei corporative 4 CAPITOLUL 2 Guvernanţa corporativă în România 5 CAPITOLUL 3 Model de guvernanţă corporativă în România-Romtelecom 8 3,1. Tradiţie şi REPERE istorice 8 3,2. Obiect de activez 9 3,3. Misiune, Viziune şi Valori 9 3,4. Acţionarii Romtelecom 10 3,5.

Organigrama compagei Romtelecom 11 3,6. Structuri de guvernanţă corporativă 12 3,7. Managementul Executiv 13 3,8. Politici financare şi Contabile utilizate 14 3,9. Responsabilitatea Socială 15. Sponsorizări 15 3.9.2. Parteneriate 17 3.9.3. Acţiuni pentru comunitate 18 3.9.4.

Inovaţie 19 Bibliografie 20 la Decker Uniunii europene, acquis UL comunitar priveste legislatia Societatilor comerciale, dar nu exista acquis pentru guvernanta Corporativa (directive sau législatie obligatorie), ci doar recomandari-introducerea in législation nationale si/sau aplicare. PE plan international, principiile guvernantei corporative au inceput sa se armonizeze, spre exemplu: “Principiile OCDE privind Guvernanta Corporatista-revizuite in anul 2004.